Regulamin

www.worldmakeupacademy.com

Regulamin

 1. Właścicielem kursów znajdujących się na stronie worldmakeupacademy.com jest firma Anita Folaron z siedzibą w: Skórzewo 60-185, ul. Poznańska 111, NIP: 7771013518, REGON: 630292012.

 2. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA

 3. Dostęp do każdego kursu udzielony jest na 365 dni od daty dokonania zakupu;

 4. Sprzedający nie wyraża zgody na udostępnianie treści zakupionych kursów osobom trzecim;

 5. Kupujący zgadza się na wysyłanie pocztą elektroniczną informacji handlowych związanych ze szkoleniami, warsztatami, konferencjami i kursami online organizowanymi przez Anita Folaron, w tym www.worldmakeupacademy.com

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zastosowania któregoś z elementów kursu, jeśli wynika to ze zmian wprowadzonych przez podmioty trzecie zapewniające infrastrukturę (np. Skyier, YouTube, Vimeo, etc).

 7. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 • Usługodawca świadczy usługi płatne.
 • W ramach usług płatnych, osoba po dokonaniu płatności otrzymuje dostęp do kursu online.
 • Cena za kurs online określona została na stronie sprzedażowej danego kursu.
 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: – dostęp do Internetu, – standardowy system operacyjny, – przeglądarka internetowa (z wykluczeniem Internet Explorer) – przeglądarka plików .pdf – możliwość odtwarzania plików wideo, – posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

 3. Udostępnianie swojego loginu oraz hasła osobom trzecim jest zabronione.

 4. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi: A) w przypadku szkolenia stacjonarnego – po rozpoczęciu szkolenia; B) w przypadku szkolenia online, będącego produktem cyfrowym niedostarczanym na nośniku trwałym – Klient traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 z chwilą otrzymania dostępu do zakupionego szkolenia/kursu.

 6. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu, powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem: biuro@folaron.pl

 7. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 8. Usługodawca w ciągu 14 dniu ustosunkuje się reklamacji Kupującego. 14 dni liczone jest od momentu otrzymania przez Usługodawcę pełnych informacji, o których mowa w punkcie 14.